• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Цивільна оборона

/Files/images/21.jpg

/Files/photogallery/7294/цо.jpeg


Цивільна оборона України — є державною системою органів управління, сил і засобів, що створюється для організації і забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природнього та воєнного характеру.

Служби цивільної оборони
До служб цивільної оборони відносяться:
— служба зв'язку і оповіщення — для сповіщення населення про загрозу стихніного лиха, аварій, катастроф і інших надзвичайних ситуацій, а також для підтримання зв'язку з керівництвом і формуваннями цивільної оборони;
— служба охорони громадського порядку (ОГП) для підтримання порядку, охорони громадської власності і особистого майна громадян В мирний і воєнний час;
— протипожежна служба — для профілактики, локалізування і гасіння пожеж;
— медична служба — для надання медичної допомоги ураженим і проведення санітарно-гігієнічних, профілактичних заходів;
— інженерна служба — для забезпечення побудови захисних споруд;
— комунально-технічна служба — для ліквідації аварій на спорудах комунального господарства;
— технічна служба — для організації і здійснення технічно правильного обслуговування, експлуатації і ремонту техніки і приладів;
— транспортна служба — для забезпечення всіх видів перевезень в інтересах
цивільної оборони;
— служба енергопостачання і світломаскування — для забезпечення постачання електроенергією об'єктів і транспорту, ліквідації аварій на електромагістралях, забезпечення режимів затемнення;
— служба санітарної обробки — для проведення санітарної обробки населення,
знезаражування територій, споруд, техніки, транспорту;
— служба продовольчого постачання — для забезпечення населення
продуктами харчування, предметами першої необхідності і захисту запасів продовольства, харчової сировини і промислових товарів;
— служба матеріально-технічного постачання — для забезпечення об'єктів народного господарства і невоєнізованих формувань всіма видами матеріальних засобів;
— служба сховищ та укрить для забезпечення сховищ і підтримання їх в постійній готовності

Методичні рекомендації щодо проведення “Дня цивільного захисту” в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах (Лист від 22.06.2011 № 1.4/18-2005)

ЗАКОНИ УКРАЇНИ


Закон України від 3 лютого 1993 року № 2974-XII «Про Цивільну оборону України».

Закон України від 21 січня 1994 року № 3855-XII «Про державну таємницю».

Закон України від 14 грудня 1999 року № 1281-XIV «Про аварійно-рятувальні служби».

Закон України від 16 березня 2000 року № 1550-ІІІ «Про правовий режим надзвичайного стану».

Закон України від 8 червня 2000 року № 1809-ІІІ «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».

Закон України від 18 січня 2001 року № 2245-III «Про об’єкти підвищеної небезпеки»

Закон України від 10 січня 2002 року № 2918-III «Про питну воду та питне водопостачання».

Закон України від 24 червня 2004 року № 1859-IV «Про правові засади цивільного захисту».

Закон України від 24 лютого 1994 року № 4004-XII «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Указ Президента України від 26 березня 1999 року № 284/99 «Про Концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій».

Указ Президента України від 9 лютого 2001 року № 80/2001 «Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».

ПОСТАНОВИ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, НАКАЗИ МЧС, МОН

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 1994 року № 299 «Про затвердження Положення про Цивільну оборону України».

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року № 1198 «Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру».

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2001 року № 308 «Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків».

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 року № 1156-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової програми розвитку цивільного захисту на 2009-2013 роки».

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту».

Наказ МНС України від 15.08.2007 № 558 «Про затвердження Інструкції з перевірки та оцінки готовності функціональних і територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту» (зареєстрований в Міністерстві юстиції 11.10.2007 за № 1162/14429)

Наказ МНС України від 17.06.2010 №472 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи пунктів видачі населенню та особовому складу невоєнізованих формувань засобів радіаційного і хімічного захисту" (Додатки до Наказу МНС №472)

Методичні рекомендації з питань організації планування та проведення евакуаційних заходів на об’єктах господарської діяльності у разі виникнення надзвичайних ситуацій (Затверджено наказом МНС від 07.09.2010 № 761)

Наказ МНС від 16.07.2009 р. № 494 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення планів цивільного захисту підприємств, установ, організацій на особливий період»

Наказ МНС України №557 від 15 серпня 2007 року. "Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях".

Наказ МОН № 814 від 03.09.2009 "Про Положення про Функціональну підсистему “Освіта і наука України” єдиної державної системи запобіганняі реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру"


ПЛАН ДІЙ органів управління, сил і структурних підрозділів Харківської загальноосвітньої школи Харківської міської ради Харківської області у разі раптового нападу противника, в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного і особливого стану

ТИПОВІ ПРОГРАМИ підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях на підприємствах, в установах, організаціях та населення, не зайнятого у сфері виробництва та обслуговування

Курс лекцій з тематики підготовки особового складу невоєнізованих формувань ЦО
Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4

Навчально-методичний посібник. Підготовка і проведення комплексно-об`єктового навчання (КОН) цивільного захисту на об'єктах господарювання незалежно від форм власності

Цивільна оборона. Навчальний посібник

Методичні рекомендації щодо проведення “Дня цивільної оборони (цивільного захисту)”

Кiлькiсть переглядiв: 824

Коментарi